Příspěvek 8 000 Kč na lázně pro zdravotníky

Slyšeli jste již pojem lázně pro zdravotníky? Zajímá vás, kdo má na lázeňské poukazy nárok a jak je získat? Čtěte dále a dozvíte se vše potřebné.

Poukazy do lázní pro zdravotníky vznikly v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Tento projekt má za cíl podpořit jak zdravotníky českých nemocnic, kteří během pandemie pečovali o pacienty s onemocněním covid-19, tak tuzemské lázně, které v minulém i letošním roce prodělaly nemalé finanční ztráty.

V boji za zmírněním nepříznivých dopadů jak fyzického, tak psychického vypětí zaměstnanců zdravotnických zařízení, které bylo v době pandemie nevyhnutelné, mohou tito zdravotníci zažádat o příspěvek na lázně v hodnotě až 8 000 Kč, a to od 30. července 2021 až do konce letošního roku. V současné chvíli se však jedná o možném prodloužení či vypsání nového programu i v roce 2022, přičemž letos bylo na tento projekt vydáno celkem 856 milionů korun. Více se o příspěvku na lázně pro zdravotníky dozvíte také na webu Lázně pro zdravotníky (LazneProZdravotniky.cz).

prispevek-lazne-pro-zdravotniky-voucher

KDO MŮŽE PŘÍSPĚVEK NA LÁZNĚ PRO ZDRAVOTNÍKY VYUŽÍT?

Lázeňské vouchery pro zdravotníky jsou určeny lékařům, zdravotním sestrám, sanitářům, ošetřovatelům a fyzioterapeutům, kteří pečovali o hospitalizované pacienty s covid-19*. V celé ČR se tak jedná o cca 120 000 zaměstnanců českých nemocnic. Rodinný příslušníci, na něž se příspěvek na lázně nevztahuje, si mohou rezervovat stejný pobyt, nicméně bez příspěvku.

* O možnosti čerpání poukazu pro zdravotníky je vhodné se informovat u vašeho zaměstnavatele.

LÁZEŇSKÉ POBYTY PRO ZDRAVOTNÍKY

Pobyt v lázních si každý zdravotník vybírá sám, přičemž délka pobytu není omezena počtem dní. Inspirovat se můžete na Spa.cz s využitím filtru Pobyty pro zdravotníky.

Lázeňský pobyt přesto musí splňovat určité podmínky:

  • vybrané lázně disponují platným certifikátem lázeňského zdravotnického zařízení

Lázeňské pobyty, na které lze příspěvek pro zdravotníky uplatnit, najdete na Spa.cz. Během rezervace pobytu stačí uvést informaci o uplatňování poukazu do lázní pro zdravotníky spolu s fakturačními údaji zaměstnavatele. Vystavená faktura pak dosahuje maximální výše 8 000 Kč, a to v závislosti na ceně vybraného pobytu. Pokud cena pobytu tuto částku přesahuje, pobyt musí být doplacen na účet pobytového portálu. O příspěvek na lázně pro zdravotníky pak žádá zpětně zaměstnavatel. Jednoduchý postup rezervace pobytů pro zdravotníky najdete také na Spa.cz na podstránce Příspěvek na lázně pro zdravotníky.

JAKÁ NEMOCNIČNÍ ZAŘÍZENÍ MAJÍ NA PŘÍSPĚVEK NÁROK?

O příspěvek pro zdravotníky žádá samotný poskytovatel zdravotních služeb, který však nemá statut příspěvkové organizace či organizační složky státu, dále disponuje oprávněním k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče a v neposlední řadě nahlásil hospitalizaci alespoň jednoho pacienta s onemocněním covid-19 do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021.

JAKÝ JE POSTUP NEMOCNIC?

Zdravotníci nedostávají vouchery do lázní ve fyzické podobě. Zařízení nejprve pobyt v lázních uhradí a následně zažádá o zpětné proplacení Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím dotačního programu na pořízení služeb zdravotního, léčebného a odborného charakteru.

Dozvěděli jste se vše potřebné? Pak už jen stačí rezervovat si ten pravý pobyt v lázních. Vybírejte na rok 2022 z lázeňských pobytů s příspěvkem pro zdravotníky a relaxujte už při výběru pobytu.